1. Generelle bestemmelser

 2. Definisjoner

 3. Type og omfang av elektroniske tjenester

 4. Vilkår for levering og inngåelse av kontrakter for levering av elektroniske tjenester

 5. Vilkår for terminering av kontrakter for levering av elektroniske tjenester

 6. Klageprosedyre

 7. Åndsverk

 8. Endelige bestemmelser

     1. GENERELLE BESTEMMELSER

 1. Nettstedet https://avitron.no/ opererer etter prinsippene som er angitt i denne forskriften.

 2. Forskriften angir typer og omfang av tjenester som tilbys elektronisk av nettstedet https://avitron.no/, reglene for levering av disse tjenestene, vilkår for å inngå og avslutte kontrakter for levering av elektroniske tjenester, samt klagen fremgangsmåte.

 3. Forskriften angir typer og omfang av tjenester som tilbys elektronisk av nettstedet https://avitron.no/, reglene for levering av disse tjenestene, vilkår for å inngå og avslutte kontrakter for levering av elektroniske tjenester, samt klagen fremgangsmåte.

 4. Hver tjenestemottaker, når de har tatt skritt for å bruke de elektroniske tjenestene på nettstedet https://avitron.no/, er forpliktet til å overholde bestemmelsene i denne forskrift.

 5. I saker som ikke omfattes av denne forskrift, skal bestemmelsene gjelde

  1. Lov om levering av elektroniske tjenester av 18. juli 2002 (Journal of Law nr. 144, post 1204, med endringer),

  2. Lov om forbrukerrettigheter av 30. mai 2014 (Journal of Laws of 2014, post 827),

  3. Civil Code Act av 23. april 1964 (Journal of Laws nr. 16, item 93, som endret) og andre relevante bestemmelser i norsk lov.

2. DEFINISJONER

 1. KONTAKTFORM - et skjema tilgjengelig på nettstedet https://avitron.no/ som gjør det mulig for tjenestemottakeren å kontakte tjenesteleverandøren direkte.

 2. FORORDNINGER - disse nettstedets forskrifter.

 3. TJENESTEYTER - Avitron Norge AS, registrert kontoradresse: Wernersholmvegen 31, 5232 Bergen, adresse for tjeneste: Wernersholmvegen 31, 5232 Bergen inngikk registeret over gründere under Org-nummeret: 917 457 999, med aksjekapital i mengden: 142.855 , e-postadresse: kontakt@avitron.no, telefon: +48 997 00 845.

 4. TJENESTEMOTT - en fysisk person, juridisk person eller organisasjonsenhet uten juridisk personlighet, som loven gir juridisk kapasitet ved bruk av den elektroniske tjenesten.

 5. ELEKTRONISK TJENESTE - en tjeneste som tilbys elektronisk av tjenesteleverandøren til tjenestebrukeren via nettstedet.

3. TYPE OG OMFANG FOR ELEKTRONISKE TJENESTER

 1. Tjenesteleverandøren muliggjør bruk av elektroniske tjenester via nettstedet, for eksempel:

          1. Ved å bruke kontaktskjemaet,

      2.Levering av elektroniske tjenester til kunder utføres under betingelsene angitt i forskriften.

4. BETINGELSER FOR TILGJØRELSE OG KONKLUSJON AV KONTRAKTER TIL UTFØRELSE AV ELEKTRONISKE TJENESTER

 1. Levering av elektroniske tjenester spesifisert i kapittel III punkt 1 i forskriften av tjenesteleverandøren er gratis.
 2. Periode som kontrakten er inngått for:

           1. Kontrakten for levering av elektroniske tjenester som består i å muliggjøre sending av meldinger via kontaktskjemaet, blir inngått for en bestemt tidsperiode og avsluttes når meldingen sendes eller klienten slutter å sende den.

      3.Tekniske krav som er nødvendige for å samarbeide med IKT-systemet som brukes av                      tjenesteleverandøren:

 1. datamaskin med internettilgang,
 2. tilgang til elektronisk post,
 3. Nettleser,
 4. aktivere informasjonskapsler og Javascript i nettleseren.

  4. Tjenestemottakeren er forpliktet til å bruke nettstedet på en måte som er i samsvar med loven og anstendigheten, med tanke på respekten for personers rettigheter og immaterielle rettigheter fra tredjepart.

  5. Mottakeren plikter å legge inn data som er i samsvar med fakta.

  6. Tjenestemottakeren er forbudt å levere ulovlig innhold.

5. KLAGENS PROSEDYR

 1. Klager knyttet til levering av elektroniske tjenester av tjenesteleverandøren:

         1. Klager knyttet til levering av elektroniske tjenester via nettstedet kan sendes av kunden via e-post til følgende adresse: kontakt@avitron.no

         2. I e-posten ovenfor, vennligst oppgi så mye informasjon og omstendigheter som mulig angående klagesaken, spesielt typen og datoen for uregelmessigheter og kontaktinformasjon. Informasjonen som gis vil forenkle og fremskynde behandlingen av klager fra tjenesteleverandøren betydelig.

         3. Tjenesteyterens behandling av klagen skjer umiddelbart, senest innen 14 dager.

         4. Tjenesteleverandørens svar på klagen sendes til kundens e-postadresse gitt i klagesøknaden eller på en annen måte gitt av kunden.

6. ÅNDSVERK

 1. Alt innhold som er lagt ut på nettstedet på https://avitron.no/ har copyright-beskyttelse og tilhører https://avitron.no/ Tjenestemottakeren bærer fullt ansvar for skader forårsaket av tjenesteleverandøren, som følge av bruk av alt innhold på https-siden: / /avitron.no/, uten samtykke fra tjenesteleverandøren.
 2. All bruk av noen, uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra tjenesteleverandøren, av noen av elementene som utgjør innholdet og innholdet på nettstedet https://avitron.no/ utgjør et brudd på opphavsretten til tjenesteleverandøren og resulterer i sivilt og straffansvar.SLUTTBESTEMMELSER

7. SLUTTBESTEMMELSER

 1. Avtaler inngått via nettstedet er inngått i samsvar med norsk lov.
 2. I tilfelle noen del av forskriften er uforenlig med gjeldende lov, i stedet for den anfektede bestemmelsen i forskriften, skal de relevante bestemmelsene i norsk lov gjelde.

 

Ta gjerne kontakt med oss. 

AVITRON © 2019 - Alle rettigheter forbeholdt
Designed & Developed by LemonMind.com.